شیر دوش

یکی از صحنه های زیبا و مادرانه در آغوش گرفتن فرزند و  شیر دادن به او است اما به دلایل مختلف گاهی این امکان برای شما مقدور نیست در این صورت شما نیاز به یک شیر دوش دارید دیجی هات در این مقاله سعی دارد با معرفی انواع شیر دوش و نکاتی که هنگام خرید باید به آن تو جه کنید میپردازد.

انواع شیر دوش: 

  1. شیر دوش دستی 
  2. شیر دوش خودکار 

 شیر دوش دستی

برای استفاده از این مدل باید با یک دست یک طرف آن را که مخصوص قرار دادن روی سینه است بگذارید و طرف دیگر آن که پمپ است را با دست دیگر فشار دهیدمزیتی که این مدل دارد قیمت پایین آن نسبت به مدل خدکار است ولی تمام کارها در زمان شیر دوشیدن بر عهده مادر است .

شیر دوش خودکار:

این شیردوش ها با برق کارمیکنند  و در بعضی مدل ها با باتری هم کارمیکنند  استفاده از این شیر دوش ها راهت هست و با قرار دادن قسمتی که مخصوص سینه است عملیات دوختن شیر را خود شیر دوش انجام میدهد.

پارامترهای مهی که هنگام خرید شیر دوش باید به آن توجه کنید:

  • شیردوشی  تهیه کنید که با آن راحت تر هستید
  •  قسمت که در آن شیر  بعد از دوشیدن در آن قرار می گیرد فاقد هرگونه مواد مضر و شیمیایی باشد
  • شیر دوش وزن مناسبی داشته باشد
  •  در بعضی  مدل ها به همراه شارژر است که دمواقع ضروری میتوانید از آن استفاده کنید .

نظر دهید

پاسخ دهید